Ubezpieczenia majątkowe

 
Ubezpieczenia domów i mieszkań
Mamy do zaoferowania dla Państwa ubezpieczenie mieszkania lub domu, które zapewnia wszechstronną ochronę posiadanego majątku. Proponujemy taki dobór rodzajów i zakresów ubezpieczenia, który z pewnością zadowoli nawet najbardziej wymagających Klientów.
Przedmiotem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia może być:
  • mieszkanie lub dom mieszkalny bądź tylko stałe elementy
  • budowle, budynki lub pomieszczenia gospodarcze
  • ruchomości domowe (również w budynkach i pomieszczeniach gospodarczych)
  • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
Zakresem odpowiedzialności objęte mogą być następujące rodzaje ubezpieczeń:
  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych ( uderzenie pioruna, huragan, zalanie, wybuch…)
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (za straty wynikające ze szkód wyrządzonych osobom trzecim np. zalanie sąsiada)